Default
Default

INLEDNING

Internetanvändaren skriver in sig på hemsidan https://www.devavoyance.com när han eller hon fyller i sin order för ett gratis välkomsterbjudande.

Han eller hon kallas hädanefter «Användaren» och hemsidan https://www.devavoyance.com «Hemsidan».

Hemsidan fäster särskild vikt vid att värna om Användarnas privatliv och att skydda deras personuppgifter.

Hemsidan vidtar alla rimliga åtgärder för att bibehålla skyddet av den information som skickas av användarna och särskilt undvika att de lämnas vidare till icke godkänd tredje part.

PERSONUPPGIFTER

•Insamling

Hemsidan inhämtar personuppgifterna för Användare som har fyllt i en orderblankett på hemsidan eller på en sida som är anknuten till denna, oavsett om det gäller en gratisprodukt eller en betalprodukt.

Dessa uppgifter kan bland annat inbegripa Användarens för- och efternamn, postadress och/eller e-postadress, fast telefonnummer och/eller mobilnummer samt födelsedatum.

•Vidarebefordran till tredje part

Hemsidan kan bara kommunicera dessa uppgifter till handelspartner om internetanvändaren har godtagit detta genom att kryssa i avsedd ruta.

För att avregistrera sig från partners erbjudanden, kan Användaren använda de länkar för uppsägning av abonnemang som står i Hemsidans partners e-postmeddelanden.

•Rätt till åtkomst och förfarande för ändringar

Användaren har rätt att få tillgång till, ändra eller göra invändningar mot behandling av uppgifter som rör honom eller henne. För att utnyttja dessa rättigheter, kan Användaren kontakta Hemsidan på följande adress: E-post Kundtjänst

UPPGIFTER ANDRA ÄN PERSONUPPGIFTER

Vissa uppgifter andra än personuppgifter kan från tid till annan komma att hämtas in av verktyget Google Analytics i statistiska syften: till exempel Användarens webbläsare (Netscape, Internet Explorer osv.), operativsystem (Windows 98, Mac OS osv.) samt IP-adressen till den dator som används.

•Hemsidan sparar inte dessa uppgifter.

Navigering på Hemsidan genererar automatiskt cookies som är ämnade att lagra information som identifierar Användaren under det att han eller hon konsulterar Hemsidan. Syftet är att undvika att information manuellt måste tillföras för varje sida som besöks.

Användaren har dock möjlighet att förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren.

UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

Om Användaren inte längre önskar erhålla e-postmeddelanden från Hemsidan, kan han eller hon begära detta genom att följa de länkar för uppsägning som finns i alla e-postmeddelandena som skickas från Hemsidan eller att kontakta den på följande adress: E-post Kundtjänst

Företaget uppmärksammar Användaren på det faktum att en uppsägning av abonnemang avaktiverar alla länkar som finns i de e-postmeddelanden som han eller hon tidigare kan ha mottagit från Hemsidan. Användaren kommer inte längre att ha tillgång till produkter som har levererats på detta sätt, såvida inte han eller hon redan har sparat dem på sin dator.

Stäng meny