Default
Default

Kontakt: E-post Kundtjänst.

Dessa allmänna villkor avser villkoren för tillhandahållande av tjänster på hemsidan https://www.devavoyance.com. De uppfyller de olika reglerna och direktiven i EU:s konsumentavtalsrätt, nuvarande och framtida.

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan kunden, hädanefter kallad ”den Konsulterande” och företaget (CASSOPIA Limited). Erbjudandena är förbundna med https://www.devavoyance.com, kallad «Hemsidan».

Inledning: Villkor för internetanvändarens bruk av hemsidan

Den konsulterande som kopplar upp sig på hemsidan och som beställer en gratis spådom eller en spådom mot betalning måste ovillkorligen vara en fysisk person som har uppnått myndighetsåldern i enlighet med lagen i hemlandet.

Att koppla upp sig på hemsidan betyder automatiskt att den Konsulterande godtar samtliga allmänna villkor för bruk och försäljning.

Genom att koppla upp sig på hemsidan godtar den Konsulterande därmed samtliga allmänna villkor som är förbundna med användningen och försäljningen av tjänsterna.

Dessa villkor kan när som helst bli föremål för senare ändringar. Av den anledningen bör den Konsulterande regelbundet besöka hemsidan https://www.devavoyance.com för att ha den senaste versionen av dessa villkor.

1. Sierskans etiska och yrkesmässiga förpliktelser

Hemsidan https://www.devavoyance.com och de e-postmeddelanden som är förbundna med denna erbjuder produkter, texter och studier inom området för spådom och esoterik.

Deva förbinder sig att iaktta en etisk och yrkesmässig akt i sin yrkesutövning, även om denna inte är föremål för någon särskild yrkesmässig lagstiftning. Reglerna i denna akt finns i de «Allmänna Villkoren för Konsultation».

2. Personuppgifter

För att avregistrera sig från partners erbjudanden, kan Användaren använda de länkar för uppsägning av abonnemang som står i hemsidans partners e-postmeddelanden.

Hemsidan förbinder sig att inte vidarebefordra den Konsulterandes personuppgifter. Emellertid kan Hemsidan bevara dessa uppgifter i syften som är förbundna med de erbjudna tjänsterna (gratis- eller betalprodukter).

Länkar för uppsägning finns i hemsidans partners e-postmeddelanden i det fall den Konsulterande skulle önska avregistrera sig.

3. Hälsa, laglighet

De råd som ges av Hemsidan https://www.devavoyance.com kan inte ersätta dem som ges av en fackman i det som gäller den Konsulterandes mentala och fysiska hälsa.

Hemsidan är absolut förbjuden att behandla vilket problem eller besvara vilken fråga det än må vara som skulle kunna beröra fysisk och mental hälsa och vara ställd av den Konsulterande.

Hemsidan förbinder sig att aldrig skicka råd till den Konsulterande som skulle kunna förleda denna att bryta mot lagen eller skada tredje person.

4. Produkter som erbjuds på hemsidan och i e-postmeddelandena

Hemsidan https://www.devavoyance.com och de därmed förbundna e-postmeddelandena marknadsför betalprodukter inom området för spådom, förutsägelse, astrologi, tolkning av tarot, tursiffror och personlig utveckling.

Dessa produkter består av e-böcker, audio- och audiovisuella inspelningar, texter, illustrationer och diverse objekt förbundna med ockultism. Dessa produkter kan finnas tillgängliga i hemsidans butik eller erbjudas via e-postmeddelanden.

Inom ramen för sitt välkomsterbjudande erbjuder Hemsidan varje nyregistrerad person en gratis spådom.

Hemsidan förbinder sig inte att garantera att de händelser som nämns på hemsidan eller i e-postmeddelandena kommer att inträffa.

5. Tekniska villkor för leverans av lektyr och illustrationer utan fysiskt underlag

De produkter som användarna beställer levereras via digitala kanaler, dvs e-post och dokument som laddas ner. Detta innehåll kan dock råka ut för blockeringar som Hemsidan inte kan hantera: Spamfilter och virusfilter.

Den Konsulterande ska bland annat kontrollera parameterinställningarna på sin dator och registrera avsändaradressen (E-post Kundtjänst) i sitt register över godkända kontakter.

6. Uppsägning av abonnemang

Om den Konsulterande inte längre önskar erhålla e-postmeddelanden från hemsidan, kan han eller hon begära detta genom att följa de länkar för uppsägning som finns i alla e-postmeddelandena som skickas från hemsidan.

Hemsidan uppmärksammar den Konsulterande på det faktum att en uppsägning av abonnemang avaktiverar alla länkar som finns i de e-postmeddelanden som han eller hon tidigare kan ha mottagit från Hemsidan. Den Konsulterande kommer inte längre att ha tillgång till produkter som levereras på detta sätt, såvida han eller hon inte redan har sparat dem på sin dator.

ARTIKEL 1 – Betalning och återbetalning

Betalning sker via betalkort på ett säkert sätt.

Om betalkortet inte godtas kan den Konsulterande försöka igen så många gånger som behövs i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

I syfte att förbättra servicekvaliteten, kan Hemsidan förändra betalningssystemen och detta utan meddelande i förväg.

Priset på erbjudandena på Hemsidan kan ändras utan meddelande i förväg.

Priset för tjänsterna står tydligt angivet på de handlingar som skickas och på de sidor där betalning sker.

Det fullständiga beställda materialet kan inte erhållas förrän betalning har ägt rum.

I det fall den Konsulterande inte är nöjd, förpliktar sig Hemsidan att genomföra återbetalning.

Hemsidan kan emellertid endast återbetala belopp som betalats för tjänster som utförts högst 3 månader innan reklamation sker. Återbetalning av den summa som den Konsulterande har erlagt sker så fort som möjligt och på enkel begäran av den Konsulterande som skickas till följande adress: E-post Kundtjänst.

ARTIKEL 2 – Garantier

Hemsidan påtar sig inget ansvar för varaktigheten, underhåll av tillgången eller raderingen i fråga om det beställda materialet.

Hemsidan påtar sig inget ansvar för om den Konsulterande underlåter att spara det beställda materialet.

Hemsidan frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå under säkra transaktioner. Detta ansvar åligger de olika organ som säkerställer dessa tjänster.

ARTIKEL 3 – Produkternas tillgänglighet

Vad beträffar immateriella produkter ansvarar Hemsidan för att genomföra alla rimliga tekniska lösningar för att möjliggöra permanent tillgång till hemsidan samt till de texter och illustrationer som är förbundna med den, med förbehåll för nödvändiga underhåll, nätavbrott eller illvilliga handlingar som den inte kan påverka.

Därför avsäger sig Hemsidan allt ansvar i de fall då det inte går att komma åt hemsidan eller de sidor med texter och illustrationer som är förbundna med den.

Hemsidan kan inte garantera att den är fri från datavirus som den inte kan påverka.

ARTIKEL 4 – Force majeure

Vid fall av force majeure eller allt som kan förhindra att Hemsidan fungerar optimalt, frånsäger sig https://www.devavoyance.com allt ansvar vad gäller den Konsulterandes beställningar som inte levereras.

ARTIKEL 5 – Immateriell äganderätt

Hemsidans hela innehåll är skyddat av den immateriella äganderätten och varumärkeslagen.

All reproduktion eller användning som lyder under den immateriella äganderätten kräver Hemsidans tillstånd i förhand. I annat fall kan detta bli föremål för rättsliga påföljder.

ARTIKEL 6 – Varaktighet

Varaktigheten i tillämpningen av dessa allmänna villkor för försäljning är obegränsad, utom om Hemsidan gör ändringar eller avvecklas.

ARTIKEL 7 – Territorialitet

Dessa allmänna villkor är underkastade lagen i det land där företaget som driver hemsidan https://www.devavoyance.com har sitt huvudkontor.

– Företagsinformation :

Företagsnamn: CASSOPIA LTD
adress: Suite 2 1a & 1b Atherstone Barns,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE
Registreringsnummer: 11427418

Stäng meny