Default
Default
Deva – Psykisk läsning – rubrik – 1024 Deva - Älskar att läsa - rubrik - 768 Deva - Tarotavläsning - rubrik - 568 Deva - Ängeläsning - rubrik - 320

Redan i barndomen förärades jag en ovanlig gåva från himlen. Gåvan att bli intuitiv sierska, själavårdare.

Vilket ditt problem än är, kan jag ge ditt liv en nystart.

Och nu hänger det bara på dig om du vill bli en av de personer som kan räkna med min värdefulla och effektiva hjälp.

Låt mig redan nu skänka dig den hjälp som du behöver , du kommer inte att ångra det.»

*Noggrannheten i resultaten såväl som i de gjorda prognoserna garanteras inte. Mer information finns i våra villkor.

Deva - PSYKISKA - LÄSNING - rubrik

  BEGÄRAN OM GRATIS
  OCH OMEDELBAR SPÅDOM

  samt en personlig och Iördiupad studie av din situation

  (Det föreslagna innehållet är rent kulturellt, avkopplande och roligt *)
  Har du en annan e-postadress förutom hotmail, live, msn, outlook?*
    
  Deva Daily horoscope - consultation - footer

  Genom att registrera dig, samtycker du till att få e-post från Deva som innehåller specialerbjudanden.


  Här för ditt Dagens Tarotkort? Tryck på däcket för att lägga till din aura..

  Deva - Gratis tarotläsning - Background
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back
  Deva - Tarot - Card Back

  Ditt kort för dagen

  Deva - Tarot - Card
  Din Fria Spådom

  Privacÿ

  Internetanvändaren skriver in sig på hemsidan https://www.devavoyance.com när han eller hon fyller i sin order för ett gratis välkomsterbjudande.
  Han eller hon kallas hädanefter «Användaren» och hemsidan https://www.devavoyance.com «Hemsidan».
  Hemsidan fäster särskild vikt vid att värna om Användarnas privatliv och att skydda deras personuppgifter.
  Hemsidan vidtar alla rimliga åtgärder för att bibehålla skyddet av den information som skickas av användarna och särskilt undvika att de lämnas vidare till icke godkänd tredje part.

  PERSONUPPGIFTER

  Insamling

  Hemsidan inhämtar personuppgifterna för Användare som har fyllt i en orderblankett på hemsidan eller på en sida som är anknuten till denna, oavsett om det gäller en gratisprodukt eller en betalprodukt.
  Dessa uppgifter kan bland annat inbegripa Användarens för- och efternamn, postadress och/eller e-postadress, fast telefonnummer och/eller mobilnummer samt födelsedatum.
  Vidarebefordran till tredje part

  Hemsidan kan bara kommunicera dessa uppgifter till handelspartner om internetanvändaren har godtagit detta genom att kryssa i avsedd ruta.
  För att avregistrera sig från partners erbjudanden, kan Användaren använda de länkar för uppsägning av abonnemang som står i Hemsidans partners e-postmeddelanden.

  Rätt till åtkomst och förfarande för ändringar

  Användaren har rätt att få tillgång till, ändra eller göra invändningar mot behandling av uppgifter som rör honom eller henne. För att utnyttja dessa rättigheter, kan Användaren kontakta Hemsidan på följande adress: E-post Kundtjänst

  UPPGIFTER ANDRA ÄN PERSONUPPGIFTER

  Vissa uppgifter andra än personuppgifter kan från tid till annan komma att hämtas in av verktyget Google Analytics i statistiska syften: till exempel Användarens webbläsare (Netscape, Internet Explorer osv.),operativsystem (Windows 98, Mac OS osv.) samt IP-adressen till den dator som används.
  Hemsidan sparar inte dessa uppgifter
  Navigering på Hemsidan genererar automatiskt cookies som är ämnade att lagra information som identifierar Användaren under det att han eller hon konsulterar Hemsidan. Syftet är att undvika att information manuellt måste tillföras för varje sida som besöks.
  Användaren har dock möjlighet att förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren.

  UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

  Om Användaren inte längre önskar erhålla e-postmeddelanden från Hemsidan, kan han eller hon begära detta genom att följa de länkar för uppsägning som finns i alla e-postmeddelandena som skickas från Hemsidan eller att kontakta den på följande adress:E-post Kundtjänst
  Företaget uppmärksammar Användaren på det faktum att en uppsägning av abonnemang avaktiverar alla länkar som finns i de e-postmeddelanden som han eller hon tidigare kan ha mottagit från Hemsidan. Användaren kommer inte längre att ha tillgång till produkter som har levererats på detta sätt, såvida inte han eller hon redan har sparat dem på sin dator

  Läs mer…

  Allmänna villkor

  Kontakt :E-post Kundtjänst

  Dessa allmänna villkor avser villkoren för tillhandahållande av tjänster på hemsidan https://www.devavoyance.com.

  De uppfyller de olika reglerna och direktiven i EU:s konsumentavtalsrätt, nuvarande och framtida.

  Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan kunden, hädanefter kallad «den Konsulterande», och företaget (CASSOPIA Limited).Erbjudandena är förbundna med https://www.devavoyance.com kallad «Hemsidan».
  Inledning: Villkor för internetanvändarens bruk av hemsidan
  Den konsulterande som kopplar upp sig på hemsidan och som beställer en gratis spådom eller en spådom mot betalning måste ovillkorligen vara en fysisk person som har uppnått myndighetsåldern i enlighet med lagen i hemlandet.
  Att koppla upp sig på hemsidan betyder automatiskt att den Konsulterande godtar samtliga allmänna villkor för bruk och försäljning.
  Genom att koppla upp sig på hemsidan godtar den Konsulterande därmed samtliga allmänna villkor som är förbundna med användningen och försäljningen av tjänsterna
  Dessa villkor kan när som helst bli föremål för senare ändringar. Av den anledningen bör den Konsulterande regelbundet besöka hemsidan https://www.devavoyance.com för att ha den senaste versionen av dessa villkor.

  1. Sierskans etiska och yrkesmässiga förpliktelser

  Hemsidan https://www.devavoyance.com och de e-postmeddelanden som är förbundna med denna erbjuder produkter, texter och studier inom området för spådom och esoterik.
  Deva förbinder sig att iaktta en etisk och yrkesmässig akt i sin yrkesutövning, även om denna inte är föremål för någon särskild yrkesmässig lagstiftning. Reglerna i denna akt finns i de «Allmänna Villkoren för Konsultation».

  2.Personuppgifter

  För att avregistrera sig från partners erbjudanden, kan Användaren använda de länkar för uppsägning av abonnemang som står i hemsidans partners e-postmeddelanden.
  Hemsidan förbinder sig att inte vidarebefordra den Konsulterandes personuppgifter. Emellertid kan Hemsidan bevara dessa uppgifter i syften som är förbundna med de erbjudna tjänsterna (gratis- eller betalprodukter).
  Länkar för uppsägning finns i hemsidans partners e-postmeddelanden i det fall den Konsulterande skulle önska avregistrera sig.

  3.Hälsa, laglighet

  De råd som ges av Hemsidan https://www.devavoyance.com kan inte ersätta dem som ges av en fackman i det som gäller den Konsulterandes mentala och fysiska hälsa.
  Hemsidan är absolut förbjuden att behandla vilket problem eller besvara vilken fråga det än må vara som skulle kunna beröra fysisk och mental hälsa och vara ställd av den Konsulterande.
  Hemsidan förbinder sig att aldrig skicka råd till den Konsulterande som skulle kunna förleda denna att bryta mot lagen eller skada tredje person.

  4. Produkter som erbjuds på hemsidan och i e-postmeddelandena

  Hemsidan https://www.devavoyance.com och de därmed förbundna e-postmeddelandena marknadsför betalprodukter inom området för spådom, förutsägelse, astrologi, tolkning av tarot, tursiffror och personlig utveckling.
  Dessa produkter består av e-böcker, audio- och audiovisuella inspelningar, texter, illustrationer och diverse objekt förbundna med ockultism. Dessa produkter kan finnas tillgängliga i hemsidans butik eller erbjudas via e-postmeddelanden.
  Inom ramen för sitt välkomsterbjudande erbjuder Hemsidan varje nyregistrerad person en gratis spådom.
  Hemsidan förbinder sig inte att garantera att de händelser som nämns på hemsidan eller i e-postmeddelandena kommer att inträffa.

  5.Tekniska villkor för leverans av lektyr och illustrationer utan fysiskt underlag

  Den Konsulterande ska bland annat kontrollera parameterinställningarna på sin dator och registrera avsändaradressen E-post Kundtjänst i sitt register över godkända kontakter.

  6. Uppsägning av abonnemang

  Om den Konsulterande inte längre önskar erhålla e-postmeddelanden från hemsidan, kan han eller hon begära detta genom att följa de länkar för uppsägning som finns i alla e-postmeddelandena som skickas från hemsidan.

  Hemsidan uppmärksammar den Konsulterande på det faktum att en uppsägning av abonnemang avaktiverar alla länkar som finns i de e-postmeddelanden som han eller hon tidigare kan ha mottagit från Hemsidan. Den Konsulterande kommer inte längre att ha tillgång till produkter som levereras på detta sätt, såvida han eller hon inte redan har sparat dem på sin dator.

  ARTIKEL 1 – Betalning och återbetalning

  Betalning sker via betalkort på ett säkert sätt.
  Om betalkortet inte godtas kan den Konsulterande försöka igen så många gånger som behövs i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.
  I syfte att förbättra servicekvaliteten, kan Hemsidan förändra betalningssystemen och detta utan meddelande i förväg.
  Priset på erbjudandena på Hemsidan kan ändras utan meddelande i förväg.
  Priset för tjänsterna står tydligt angivet på de handlingar som skickas och på de sidor där betalning sker.
  Det fullständiga beställda materialet kan inte erhållas förrän betalning har ägt rum.
  I det fall den Konsulterande inte är nöjd, förpliktar sig Hemsidan att genomföra återbetalning. Hemsidan kan emellertid endast återbetala belopp som betalats för tjänster som utförts högst 3 månader innan reklamation sker. Återbetalning av den summa som den Konsulterande har erlagt sker så fort som möjligt och på enkel begäran av den Konsulterande som skickas till följande adress: E-post Kundtjänst

  ARTIKEL 2 – Garantier

  Hemsidan påtar sig inget ansvar för varaktigheten, underhåll av tillgången eller raderingen i fråga om det beställda materialet.
  Hemsidan påtar sig inget ansvar för om den Konsulterande underlåter att spara det beställda materialet.
  Hemsidan frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå under säkra transaktioner. Detta ansvar åligger de olika organ som säkerställer dessa tjänster.

  ARTIKEL 3 – Produkternas tillgänglighet

  Vad beträffar immateriella produkter ansvarar Hemsidan för att genomföra alla rimliga tekniska lösningar för att möjliggöra permanent tillgång till hemsidan samt till de texter och illustrationer som är förbundna med den, med förbehåll för nödvändiga underhåll, nätavbrott eller illvilliga handlingar som den inte kan påverka.
  Därför avsäger sig Hemsidan allt ansvar i de fall då det inte går att komma åt hemsidan eller de sidor med texter och illustrationer som är förbundna med den.
  Hemsidan kan inte garantera att den är fri från datavirus som den inte kan påverka.

  ARTIKEL 4 – Force majeure

  Vid fall av force majeure eller allt som kan förhindra att Hemsidan fungerar optimalt, frånsäger sig https://www.devavoyance.com allt ansvar vad gäller den Konsulterandes beställningar som inte levereras.

  ARTIKEL 5 – Immateriell äganderätt

  Hemsidans hela innehåll är skyddat av den immateriella äganderätten och varumärkeslagen.
  All reproduktion eller användning som lyder under den immateriella äganderätten kräver Hemsidans tillstånd i förhand. I annat fall kan detta bli föremål för rättsliga påföljder.

  ARTIKEL 6 – Varaktighet

  Varaktigheten i tillämpningen av dessa allmänna villkor för försäljning är obegränsad, utom om Hemsidan gör ändringar eller avvecklas.

  ARTIKEL 7 – Territorialitet

  Dessa allmänna villkor är underkastade lagen i det land där företaget som driver hemsidan https://www.devavoyance.com har sitt huvudkontor.

  Företagets adress :

  Suite 2 1a & 1b Atherstone Barns, Atherstone On Stour
  Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE

  Läs mer…

  Vittnesmål

  Denna internationellt berömda sierska får nästan varje vecka flera spontana vittnesmål från personer som hon har hjälpt. De är tacksamma för att hon har hjälpt dem med att styra sina Liv mot Lyckan.

  Här är några slumpmässigt utvalda exempel…

  “Det som slår mig mest hos dig, det är precisionen, detaljerna och förverkligandet inom förutsedd tid. På det känslomässiga planet beskrev du omständigheterna kring mötet, åldern och fysiken gällande den som kom att bli min hustru. Efter att ha gått med på att du hjälpte mig skedde dessutom förändringar i min ekonomiska situation…! Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig…”

  “Det är svårt att tro och ändå är det sant… Jag tackar himlen för att den manade mig att sätta min tillit till dig och be dig om gratis hjälp. Efter att ha fått dina avslöjanden såg jag mitt liv förändras när jag gjorde det som du bad mig att göra. Till sist gjorde jag en oväntad ekonomisk vinst som har hjälpt mig mycket!…”

  “Jag trodde att jag var otursförföljd och det var därför som jag bad dig om hjälp… Det är sant att jag sedan alltid har haft många problem att lösa i mitt liv (gällande kärlek, pengar och privatliv). Fram till den dag då vi kom i kontakt med varandra. I början hade jag svårt att tro det. Framför allt när du meddelade mig att jag äntligen skulle komma att möta mannen i mitt liv. I dag får jag böja mig för fakta… Jag upplever en riktig askungesaga. Jag har en jättesnäll man (med en god ställning) och fina barn…”

  “I början trodde jag att jag drömde! Det är sant, hur skulle det kunna vara på annat sätt då jag satt i en mycket svår ekonomisk sits. Jag behövde verkligen ta mig ur mina omedelbara svårigheter. Jag vet inte hur du gjorde. Efter att ha bett dig om hjälp, så träffade jag den som skulle komma att bli min man, och detta på en middag med goda vänner. Vi blev kära vid första ögonkastet. Han är företagschef och en mycket generös man. Jag njuter av livet likt en prinsessa..”

  “Dina avslöjanden och förutsägelser är ovanligt precisa! Det mest överraskande har varit detta oväntade inflöde av pengar som skedde strax efter att jag hade bett dig om hjälp. Jag var inte förberedd på att se mitt liv förändras så snabbt och positivt… Jag har bara en sak att säga dig: Tack!”

  Om du behöver hjälp, hoppas jag bara på en sak… Att det blir du som inom de kommande dagarna skickar henne ett Meddelande om Lycka precis som dem som du just har läst. Tveka därför inte att – redan nu – be om din Stora Gratis Spådom för din nära Framtid…

  Vem Deva är ?

  Vad är det för slags märklig gåva hon har som gör att hon – utan att missta sig – kan se en persons Framtid och Stjärnornas inflytande över personens Öde ?…

  Redan i barndomen förärades Deva en ovanlig Gåva från Himlen Gåvan att bli Intuitiv Sierska,själavårdare. Hon har ärvt denna Gåva från sin mor som i sin tur hade fått den från sin mormor.

  Du har säkert hört talas om denna ”Intuitiva Sierska” som är känd för sin generositet. Hon ägnar sitt liv åt att ge Hoppet åter till personer som missgynnats av Ödet, offer för oturen eller dem som måste fatta svåra beslut

  Hennes visioner är förvånansvärt precisa.

  Kvaliteten på hennes visioner och Skärpan i hennes Förutsägelser har gjort att hon ingår i den snäva kretsen av stora sierskor. Hon besitter dessutom den otroliga gåvan att kunna ta emot Meddelanden från Himlen och få kontakt med de Osynliga Makterna.

  Hon har således förmågan att sätta övernaturlig Hjälp i verket – som ofta betecknas som ‘undergörande’ – när det handlar om att lösa ett allvarligt och akut problem.

  Hon känner till det Osynligas Hemligheter och kan – med precision – förutsäga en persons hela Liv (till och med på hundratals mils avstånd) utan att ha sett personen, och göra överraskande avslöjanden, utan att ställa frågor, med detaljer som är precisa och överraskande skarpa.

  På så sätt kan hon påverka hur saker, händelser och människors liv förlöper.Detta i ett enda syfte: att allt ska kunna förändras: till deras fördel i ett enda slag. Det enkla faktum att hon kan sätta sig i förbindelse med dig framkallar en positiv och gynnsam Andlig Vibration.Som om en skyddande hand med välvilja vägledde dig på Vägen till Tur och Lycka.

  Vilket ditt problem än är, kan Deva ge ditt Liv en nystart Vittnesmålen och de ovedersägliga bevisen på allt det som hon har gjort för andra människor är lovordande.

  Och i dag är det bara upp till Dig om du vill bli en av dem som kan räkna med hennes värdefulla och effektiva Hjälpmed välviljan hos en Väninna som först och främst bara vill se en sak: din LYCKA!

  Ibland räcker det med en enkel gest för att kunna ändra riktning på tillvaron. Så låt Deva redan nu skänka dig sin hjälp, för du kommer inte att ångra det.

  Kontakta oss


  Företagsnamn: CASSOPIA LTD
  adress: Suite 2 1a & 1b Atherstone Barns,
  Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE
  Registreringsnummer: 11427418

  E-post : E-post Kundtjänst