Default
Default

Voorwoord

De internetgebruikster schrijft zich in op de site https://www.devavoyance.com bij het invullen van de bestelling van de gratis welkomstaanbieding.

Zij wordt hier aangeduid als zijnde de «Gebruikster» en de site https://www.devavoyance.com als «de Site».

De Site hecht specifiek belang aan het respecteren van de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de Gebruikster.

Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de door de Gebruikster gecommuniceerde gegevens. Dit om onder andere te vermijden dat deze gegevens gedeeld worden met niet toegestane derde partijen.

Persoonlijke gegevens

•Communicatie aan een derde

De Site kan deze informatie aan zijn commerciële partners communiceren alleen als de internetgebruikster dit aanvaard heeft door het vakje aan te kruisen dat hiervoor werd voorzien.

Om zich uit te schrijven uit aanbiedingen van partners dient de Gebruikster de uitschrijvingslinks te gebruiken die opgenomen worden in de mails van de partners van de Site.

•Toegangsrecht en wijzigingsprocedure

De Gebruikster heeft het recht om gegevens te raadplegen, te wijzigen of alle verwerking te weigeren van gegevens die op haar betrekking hebben. Om van deze rechten te genieten kan zij contact opnemen met de Site op het volgend adres: klantenservice e-mail

•Niet persoonlijke gegevens

Bepaalde niet persoonlijke informatie kan punctueel ingezameld worden door de analytische tool van Google voor statistische doeleinden: zoals de versie van de browser van de Gebruikster (Netscape, Internet Explorer, enz.), het type uitvoeringssysteem dat gebruikt wordt (Windows 98, Mac Os, enz.) en het IP adres van de gebruikte computer.

Deze gegevens worden niet door de Site bewaard.

De navigatie in de Site genereert automatisch cookies die gebruikt worden voor het bewaren van informatie die de Gebruikster identificeert tijdens het raadplegen van de Site opdat zij haar gegevens niet manueel zou moeten invoeren telkens zij de pagina raadpleegt.

De Gebruikster beschikt echter over de mogelijkheid om het gebruik van cookies tegen te gaan door het wijzigen van de opties van haar navigatiesoftware op het internet.

Uitschrijven

De Gebruikster wenst geen e-mail meer te ontvangen van de Site, zij kan dit vragen door de uitschrijvingslinks te volgen die opgenomen zijn in de e-mails die door de Site gestuurd worden of door de site te contacteren op het volgend adres: klantenservice e-mail.

Het Bedrijf vestigt de aandacht van de Gebruikster op het feit dat het uitschrijven alle links deactiveert die aanwezig zijn in de e-mails die zij in het verleden zou ontvangen hebben van de Site. De Gebruikster zal geen toegang meer hebben tot de, via deze weg, geleverde producten, indien zij deze niet heeft opgeslagen op haar computer.

Sluit Menu