Default
Default

Contact : klantenservice e-mail.

Deze algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten van de ter beschikking gestelde diensten op de website https://www.devavoyance.com. Ze kunnen in geen geval tegenstrijdig zijn met de reglementeringen en richtlijnen van het Europees Gebruiksrecht, huidig of toekomstig.

De algemene voorwaarden bepalen de relaties tussen de klant, zogenaamd «de Consulente», en het bedrijf (CASSOPIA Limited). De aanbiedingen gelinkt aan de website https://www.devavoyance.com, en de zogenaamde «Site».

Voorwoord: gebruiksvoorwaarden van de website door de internetgebruikster

De Consulente die de site bezoekt en van een helderziendheid gebruikt gemaakt heeft, gratis of betalend, moet een fysieke persoon zijn en meerderjarig zijn volgens de wetten die van toepassing zijn in haar land van woonst.

Het connecteren op de site betekent automatisch het aanvaarden van de integraliteit van de algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden door de Consulente.

Met het connecteren op de website aanvaardt de Consulente alle algemene voorwaarden die betrekking hebben op het gebruiken en verkopen van de diensten.

Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan latere wijzigingen die te allen tijde kunnen plaatsvinden. De Consulente dient zich dus regelmatig op de site https://www.devavoyance.com te begeven om de laatste versie te hebben van deze voorwaarden.

1. Moreel en professioneel engagement van de helderziende

De website https://www.devavoyance.com en de e-mails die hiermee gelinkt zijn bieden producten, teksten, studies aan op het vlak van helderziendheid en esoterisme.

Deva verbindt zich ertoe om een moreel en professioneel charter te respecteren bij het leveren van de dienst, ook al is deze laatste aan geen enkele specifieke professionele reglementering onderhevig. De regels relatief aan dit charter worden opgenomen in de «Algemene Raadplegingsvoorwaarden».

2. Persoonlijke gegevens

Om zich uit te schrijven uit aanbiedingen van partners dient de Gebruikster gebruik te maken van de uitschrijvingslinks die opgenomen worden in de e-mails van de partners van de website.

De Site verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de Consulente niet te communiceren. De Site mag deze gegevens echter bewaren voor doeleinden die gelinkt zijn aan de aangeboden diensten (gratis of betalende producten).

De uitschrijvingslinks zullen beschikbaar zijn in e-mails van de partners van de site in het geval de Consulente zich zou willen uitschrijven.

3. Gezondheid, legaliteit

De raadgevingen die op de Site https://www.devavoyance.com gegeven worden kunnen deze van professionelen niet vervangen, noch aangaande de mentale gezondheid, noch aangaande de fysieke gezondheid van de Consulente.

De Site verbiedt het zich om alle problemen te behandelen of alle vragen te beantwoorden die betrekking zouden kunnen hebben op de fysieke of mentale gezondheid, die door de Consulente aan de Site zouden worden voorgelegd.

De Site verbindt zich ertoe om de Consulente nooit raad te geven die haar zou kunnen aanzetten tot het overtreden van de wet of het berokkenen van schade aan derden.

4. Producten aangeboden op de site en in de e-mails

De website https://www.devavoyance.com en e-mails die hiermee gelinkt zijn commercialiseren betalende producten op het vlak van helderziendheid, divinatie, astrologie en interpretatie van tarots, gelukcijfers of persoonlijke ontwikkeling.

Deze producten nemen de vorm aan van e-boek, audio of audiovisuele opnames, teksten, illustraties, diverse objecten gelinkt aan occultisme. Deze producten kunnen beschikbaar zijn in de boetiek van de website of per e-mail voorgesteld worden.

In het kader van een welkomstaanbieding biedt de Site een gratis helderziendheid aan alle nieuwe ingeschreven personen.

De Site verbindt zich niet tot het garanderen dat de genoemde evenementen op de Site of in de geassocieerde e-mails zich zullen voordoen.

5. Technische voorwaarden voor de levering van lezingen en illustraties zonder materieel support

Die inhoud die door de Gebruikster besteld wordt, zal geleverd worden via digitale wegen, met andere woorden: e-mails of te downloaden documenten. De inhoud kan echter blokkades kennen die de Site niet kan beheren: anti-spam filters of antivirus.

De Consulente moet de parametrage van haar computer nagaan en het verzendingsadres (Adresses Sender) noteren in haar lijst van aanvaarde contacten.

6. Uitschrijving

Indien de Consulente geen e-mails meer wenst te ontvangen van de Site, kan zij dit aanvragen door de uitschrijvingslinks te volgen die opgenomen worden in alle e-mails die door de Site verzonden worden.

De Site wil de aandacht van de Consulente vestigen op het feit dat het uitschrijven alle links deactiveert die aanwezig zijn in de e-mails die zij van deze Site in het verleden zou ontvangen hebben. De Consulente zal geen toegang meer hebben tot de producten die via dit middel geleverd werden indien zij deze niet op haar computer opgeslagen heeft.

ARTIKEL 4 –Betaling en terugbetaling

De betaling wordt uitgevoerd door middel van een bankkaart en is beveiligd.

Indien de kredietkaart geweigerd wordt, kan de Site deze zo vaak als nodig, binnen de grenzen van de van kracht zijnde wetgeving, opnieuw indienen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, kan de Site werken aan de betalingssystemen en dit zonder voorafgaande communicatie.

De prijzen van de aanbiedingen op de Site kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande communicatie.

De prijzen van de diensten worden duidelijk meegedeeld op de gecommuniceerde documenten en de betalingspagina’s.

De integraliteit van de bestelde inhoud kan enkel verkregen worden nadat de aankoop verricht werd.

Indien de Consulente niet tevreden zou zijn, De terugbetaling is alleen voor het laatst gekochte product. In het geval van meerdere aankopen wordt de tevredenheid van het kopen van een product bevestigd door de aankoop van het volgende product.

De site kan dus alleen de laatste geleverde service terugbetalen tijdens de laatste 3 maanden voorafgaand aan de klacht van de klant. Restitutieverzoeken moeten worden verzonden naar het volgende e-mailadres: klantenservice e-mail.

ARTIKEL 5 – Garanties

De Site is niet verantwoordelijk voor de periode, het garanderen van de toegang of het wissen van de bestelde inhouden.

De Site is niet verantwoordelijk in het geval de registratie van de bestelling van de Consulente ontbreekt.

De Site is niet verantwoordelijk voor de problemen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de beveiligde betalingen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de verschillende organismes die deze beveiliging garanderen.

ARTIKEL 7 –Beschikbaarheid van de producten

Wat betreft immateriële producten verbindt de Site zich ertoe om alle mogelijke technische en realistische oplossingen toe te passen om een permanente toegang tot de Site te garanderen, de teksten en de illustraties die hieraan gelinkt zijn, onder voorbehoud van de noodzakelijke onderhoudsinterventies, onderbrekingen ten gevolge van internet netwerk of ten gevolge van kwaadwillige acties die onafhankelijk van haar wil zijn.

Bijgevolg is de Site niet verantwoordelijk in het geval haar website of andere pagina’s, teksten en illustraties die hiermee gepaard gaan niet toegankelijk zouden zijn.

De Site kan niet garanderen dat de Site geen slachtoffer is van informatica virussen die onafhankelijk van haar wil zouden optreden.

ARTIKEL 8 – Geval van overmacht

In het geval van overmacht of al wat afbreuk zou kunnen doen aan de goede werking van de Site, is https://www.devavoyance.com niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de bestelling van de Consulente.

ARTIKEL 9 – Intellectueel bezit

De integraliteit van de inhoud van de Site wordt beschermd door de wet van intellectueel bezit en van de merken.

Alle reproducties, of gebruiken die voorzien worden door de wet op bescherming van intellectuele bezittingen dienen onderhevig te zijn aan voorafgaande autorisatie van de Site. Indien dit niet het geval is, kan dit gebruik het object zijn van rechtsvervolging.

ARTIKEL 10 – Periode

De periode waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn is onbeperkt, tenzij modificaties of verwijdering van de Site.

ARTIKEL 11 – Territorialiteit

Deze bovengenoemde algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving van toepassing in het land waar de zetel van het bedrijf dat de site https://www.devavoyance.com. beheert, gevestigd is.

-Bedrijfsinformatie:

Bedrijfsnaam: CASSOPIA LTD
Adres: Suite 2 1a & 1b Atherstone Barns,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE
Registratienummer: 11427418

Sluit Menu