Default
Default

De nåværende, generelle forholdene har som mål å definere tilknytningen mellom Brukeren og selskapet Thalis som kommersialiserer tilbudene som er knyttet til siden https://www.devavoyance.com, heretter henvist til som « Selskapet ».

INNLEDNING :
Brukeren som kobler seg til siden og som bestiller kostnadsfrie tjenester eller tjenester som koster penger må være en fysisk person som er over den juridiske lavalderen i landet som personen bor i og må ha juridisk kapasitet til å bruke en nettside. Bare det å koble seg til nettsiden former en form for aksept fra Brukerens side i forhold til helheten av de generelle brukervilkår og alle vilkår for salg.

De nåværende, generelle bruksvilkårene til siden kan bli endret når som helst, uten forhåndsvarsel. Det anbefales derfor Brukeren å sjekke siste versjon av de generelle salgsvilkårene ofte, på https://www.devavoyance.com.

ARTIKKEL 1 – produkter som tilbys av siden og via e-post

Selskapet kommersialiser produkter som koster penger, innen synske evner, spådom, astrologi, tolkning av tarot kort, lykketall, personlig utvikling, drømmesmykker, på nettsiden https://www.devavoyance.com og på e-poster som er tilknyttet denne. Disse produktene finnes i form av e-bok, audio-opptak, audiovisuelle opptak, illustrasjoner og drømmesmykker. Disse produktene kan være tilgjengelige i butikken på nettsiden, eller bli tilbudt via e-poster. I sammenheng med sitt velkomsttilbud, tilbyr Selskapet alle som nettopp har påmeldt seg en gratis seanse med synske evner. Selskapet garanterer ikke for at begivenhetene, som nevnes på nettsiden eller via e-post, kommer til å produsere seg. Tekstene som leveres av nettsiden https://www.devavoyance.com og alt tilknyttet innhold kan ikke gjøres lik de rådene som er gitt av fagfolk i anerkjente og regulerte yrker, slik som juridiske, medisinske eller psykologiske råd. Hvis Brukeren lider av en sykdom eller møter på spesielle problemer (i sær lovfestede eller juridiske), må han umiddelbart ta kontakt med fagfolk som er tilpasset hans tilfelle.

ARTIKKEL 2 – Tekniske forhold angående levering av lesemateriale og illustrasjoner uten støttemateriell.

Tekstene og illustrasjonene uten støttemateriell som er bestilt, gratis eller via betaling, er sendt elektronisk, for eksempel via e-poster eller nedlastbare filer. Leveringene blir gjort innen 72t i forhold til bestillingsdato, unntatt hvis en annen frist er indikert ved bestilling. Selskapet er ikke ansvarlig for blokkeringer som kan hindre sendingen av tekstene eller illustrasjonene sine, som for eksempel anti-spam filter eller antivirus-filter. Brukeren må i sær sjekke ytelsen til datamaskinen sin samt skrive inn avsender « kundeservice e-post » i sin liste med godkjente kontakter.

ARTIKKEL 3 – Avslutte abonnementet.

Hvis Brukeren ikke lenger ønsker å motta e-poster fra Selskapet, kan Brukeren be om dette ved å følge lenkene for oppsigelse av abonnement som finnes på alle e-poster som er sendt ut av Selskapet. Selskapet gjør Brukeren oppmerksom på at en oppsigelse av abonnementet gjør at alle lenker som finnes i tidligere mottatt e-post ikke lenger vil være aktive. Brukeren får altså ikke lenger tilgang til produkter som er blitt levert på denne måten, med mindre han har lagret disse/gjort backup på sin datamaskin.

ARTIKKEL 4 – Betaling og refusjon.

Betaling utføres kun med bankkort, på elektronisk vis online, eller med banksjekk for noen produkter. Online betaling gjøres via sikrede bankfordindelser. Hvis Brukerens bankkort ikke blir godkjent, forbeholder Selskapet seg retten til å prøve det på nytt, innen fristen, så mange ganger som det gjeldende lovverket tillater det. Selskapet forbeholder seg retten til å legge til, å oppheve,å slette, å midlertidig eller definitivt bytte ut betalingssystemene for å optimalisere tjenestens kvalitet, uten forhåndsvarsel. Det er ingen kostnader knyttet til leveringen av de immaterielle eller fysiske produktene. Selskapet forbeholder seg retten til å forandre prisene på tilbudene sine uten forhåndsvarsel. Prisen til hver enkelt vare er tydelig vist for Brukeren i de kommersielle dokumentene. Denne prisen er tydelig indikert på nettsiden hvor Brukeren gjør kjøpet sitt. Tekstene, illustrasjonene og de immaterielle produktene er bare tilgjengelige etter at betalingen fra nettbrukeren er gjennomført og godkjent av Selskapet. De fysiske produktene, som drømmesmykkene, blir sendt etter at betalingen er godkjent av Selskapet. Hvis Brukeren er misfornøyd, går selskapet inn for å refundere Brukeren, nettsiden kan imidlertidig bare refundere summen for tjenestene som er blitt realisert innenfor en tremånedersperiode før kundens krav, innenfor fristene, ved at brukeren simpelthen ber om det gjennom å skrive til følgende adresse : ( kundeservice e-post).

ARTIKKEL 5 – Garantier

Selskapet garanterer verken for varigheten, opprettholdelsen av tilgangen eller for slettingen av bestilt innhold. Selskapet garanterer ikke for bestillingen eller for Brukerens konto hvis Brukeren ikke har lagret disse. Bare Brukeren er ansvarlig for skader på sin egen datamaskin og alt innhold på denne som eventuelt stammer fra konsultasjoner, fra nedlasting eller fra lagring av innhold som er tilbudt av Selskapet. Selskapet fraskriver seg alt ansvar fra problemer som kan forekomme i forbindelse med sikrede transaksjoner. Dette ansvaret faller på de aktørene som sikrer disse tjenestene.

ARTIKKEL 6 – Personlige data

Selskapet kan beholde de personlige dataene til Brukeren som har fylt ut et bestillingsskjema, enten på selve nettsiden eller på en tilknyttet side, uansett om det handler om et produkt som er gratis eller som koster penger. Selskapet kan bare videreformidle denne informasjonen til sine kommersielle partnere hvis nettbrukeren har godkjente dette, ved å huke av tilsvarende avmerkingsboks. For å slutte å motta tilbudene til partnerene, vil Brukeren bruke lenkene for å si opp disse som Brukeren kan finne i e-postene som er sendt ut fra partnerene til Selskapet.

ARTIKKEL 7 – Produktenes tilgjengelighet

Når det gjelder de immaterielle produktene, går Selskapet inn for å iverksette alle de rimelige tekniske løsningene for å tillate varig adgang til nettsiden og til tekstene og illustrasjonene som er tilknyttet denne, med forbehold om prosedyrer med nødvendig vedlikehold, feil med internettet, eller skadelige, ufrivillige handlinger. Følgelig fraskriver Selskapet seg alt ansvar hvis en ikke kan koble seg til nettsiden til Selskapet eller til tekstene eller illustrasjonene tilknyttet Selskapet. Selskapet kan ikke garantere for at nettsiden er fri for datavirus som er kommet mot Selskapets vilje. Når det gjelder de materielle produktene som drømmesmykkene, går Selskapet inn for å gi Brukeren beskjed om det hvis varen ikke finnes på lager og for å tilbakebetale han/henne hvis utsending av varen ikke er mulig, innen en rimelig frist . Brukeren kan også be om dette ved å skrive til :
(kundeservice e-post).

ARTIKKEL 8 – I ekstremt uventede tilfeller

Selskapet fraskriver seg alt ansvar for mangel av gjennomføring av sine kontraktsmessige forpliktelser i ekstremt uventede eller helt tilfeldige situasjoner, inkludert (men ikke bare) krig, katastrofer, brann, intern eller ekstern streik, feil, intern eller ekstern svikt, og generelt sett ved enhver hendelse som ikke tillater riktig utførelse av bestillingene.

ARTIKKEL 9 – Opphavsrett

Alt innhold på Nettsidene (bilder, merker, logoer, akronymer, programvare, tekst, algoritmer) og all informasjon som er framstilt av Selskapet eller av sine leverandører er beskyttet av lover om opphavsrett. All kopiering og bruk som reguleres av lovene om opphavsrett må være godkjent på forhånd av Selskapets instanser. All uautorisert utnyttelse av deler av nettsidens innhold eller helheten av innholdet kan føre til søksmål.

ARTIKKEL 10 – Varighet

Varigheten til gyldigheten av de nåværende generelle vilkårene for salg er uendelig, med mindre endringer eller sletting forekommer fra Selskapets side.

ARTIKKEL 11 – Det territorielle

De nåværende generelle vilkårene er underlagt lovverket til landet der Selskapet er basert.

Firmaadresser:

Firmanavn: CASSOPIA LTD
Adresse: Suite 2 1a & 1b Atherstone Barns,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE
Registreringsnummer: 11427418
Kontakt: kundeservice e-post
Vennligst bruk denne adressen til korrespondanse

https://www.devavoyance.com drives av Cassopia Limited med registrert adresse: Suite 2 1a & 1b, Atherstone Barns, Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE , under lovene i Storbritannia.

Close Menu