Default
Default
Deva - Lezing van de psyche - header - 1024 Deva - Lezing van de liefde - header - 768 Deva - Lezing van de tarot - header - 568 Deva - Lezing van de engelen - Lezing van voorgaande Levens - header - 320

Bedankt voor je vertrouwen!

Ga nu naar je inbox en ontdek wat ik je had beloofd.

Deva - Astrologie - consultatie - header

JE BENT ER BIJNA!

U hoeft nog maar één ding te doen!

Om je grondige gratis persoonlijke helderziendheids onderzoek te ontvangen Bevestig uw aanvraag onmiddellijk in de e-mail die ik u zojuist heb verzonden !


Ga nu naar uw e-mails zodat ik snel voor u aan het werk kan !


Bedankt voor je vertrouwen,

Signature - Deva - Intuitive Clairvoyant

P.S. : Om ervoor te zorgen dat u al mijn e-mails ontvangt, voegt u gewoon mijn e-mailadres toe aan uw lijst met geautoriseerde afzenders.


Waarschuwing : Als u mijn e-mailadres niet kunt vinden, kijkt u op het tabblad: “spam” of “promotie”.

Deva Dagelijkse horoscoop - consultatie - footer

Neem contact met ons op


Bedrijfsnaam: CASSOPIA LTD
Adres: Suite 2 1a & 1b Atherstone Barns,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon, England, CV37 8NE
Registratienummer: 11427418

Email : E-mailadres van de klantendienst

Wie is Deva ?

Welke vreemde kracht heeft zij zodat zij – zonder zich te vergissen – de Toekomst van een persoon en de invloed van de Sterren op zijn Lot kan zien?…

Sinds kind heeft de hemel aan Deva een buitengewone Hemelse Gave toegekend. Die van Intuïtieve waarzegster, heelster van de ziel. Ze kreeg deze Gave van haar moeder die deze dan weer op haar beurt van haar grootmoeder heeft gekregen.

U heeft zeker al horen spreken over deze Intuïtieve waarzegster die gekend staat om haar vrijgevigheid. Ze wijdt haar leven aan het geven van Hoop aan personen die door het lot worden benadeeld, slachtoffers van ongeluk of mensen die moeilijke beslissingen moeten nemen.

Haar visioenen zijn verbazingwekkend nauwkeurig.

De kwaliteit van haar visioenen en de Juistheid van haar Voorspellingen hebben ervoor gezorgd dat ze tot de gesloten cirkel van grote waarzeggers kon toetreden. Ze heeft ook de ongelooflijke gave om ‘Berichten van de Hemel’ te ontvangen en in contact te treden met Onzichtbare Krachten.

Ze kan dus een bovennatuurlijke Hulp ontketenen – die vaak als ‘wonderbaarlijk’ wordt omschreven – wanneer het gaat om het oplossen van een ernstig en dringend probleem.

Ze kent de Geheimen van het Onzichtbare en kan – met zekerheid – het hele Leven van een persoon voorspellen (zelfs van op duizenden kilometers afstand) zonder die persoon te hebben gezien, en verrassende onthullingen doen zonder vragen te stellen met nauwkeurige en ontstellend juiste details.

Zo kan ze het verloop van de dingen, gebeurtenissen en het leven van mensen beïnvloeden. En dit met slechts één doel: om alles plots in hun voordeel om te laten slaan . Het feit alleen al dat ze in contact met u kon treden, geeft een positieve en heilzame Spirituele Stroom. Alsof een beschermende hand u met goedheid op de Weg naar Kans en Geluk begeleidt.

Wat ook uw probleem is, Deva kan uw Leven een nieuwe weg laten inslaan. De getuigenissen en onweerlegbare bewijzen van alles wat ze voor andere personen heeft gedaan, zijn lovend.

En vandaag hangt het enkel nog van U af om deel uit te maken van de personen die op haar kostbare en efficiënte Hulp kunnen rekenen met de goedheid van een Vriendin die slechts één ding in de wereld wilt: uw GELUK!

Soms heeft men een eenvoudig gebaar nodig om de loop van een leven te veranderen. Laat Deva vanaf nu u haar hulp geven, u zal het zich niet beklagen.

Getuigenissen

Deze helderziende met een internationale reputatie ontvangt bijna wekelijks talrijke spontane getuigenissen van personen die ze heeft geholpen. Ze zijn haar erkentelijk voor de hulp die ze heeft gegeven om hun Leven naar het Geluk te leiden.

Ziehier enkele voorbeelden die op goed geluk zijn uitgekozen…

“Wat me bij u het meeste verbaast, is de precisie, de details en de uitvoering binnen de voorziene deadline. Op vlak van gevoelens heeft u me de fysiek, de omstandigheden van de ontmoeting en de leeftijd van de persoon die mijn vrouw zou worden, beschreven. Daarbij is, nadat ik uw hulp heb aanvaard, mijn financiële situatie veranderd…! Ik weet niet hoe ik u kan bedanken…”

“Het is moeilijk te geloven en het is nochtans de waarheid… Ik dank de hemel me ertoe te hebben aangezet om u mijn vertrouwen te geven en u om uw gratis hulp te hebben gevraagd. Nadat ik uw onthullingen heb ontvangen, is mijn leven veranderd toen ik deed wat u me zei te doen. Ik heb eindelijk een onverwachte financiële winst gemaakt die me veel heeft geholpen!…”

“Ik dacht dat ik door het ongeluk werd achtervolgd en daarom heb ik uw hulp gevraagd… Het is waar dat ik altijd al veel moeilijkheden heb gehad om de problemen in mijn leven op te lossen (op emotioneel, financieel en persoonlijk vlak). Tot we in contact zijn getreden. In het begin kon ik het moeilijk geloven. Vooral toen u me heeft aangekondigd dat ik eindelijk de man van mijn leven ging ontmoeten. Vandaag moet ik vaststellen dat het allemaal is uitgekomen. Ik leef in een sprookje. Ik heb een heel lieve man (met een mooie financiële situatie) en mooie kinderen…”

In het begin dacht ik dat ik droomde! Het is waar, hoe kon het ook anders, ik beleefde een erg moeilijke financiële situatie. Ik moest echt uit deze problemen geraken. Ik weet niet hoe u het heeft gedaan. Nadat ik uw hulp had gevraagd, heb ik tijdens een etentje met vrienden de man ontmoet die mijn echtgenoot is geworden. We zijn halsoverkop verliefd geworden op elkaar. Hij is directeur van een bedrijf en heel vrijgevig. Ik geniet van het leven als een prinses…”

“Uw onthullingen en voorspellingen zijn nauwkeurig zoals men maar zelden ziet! Het meest verbazingwekkende is deze onverwachte komst van geld nadat ik uw hulp heb ingeroepen. Ik was er niet op voorbereid om mijn leven zo snel en op zo’n positieve manier te zien veranderen… Ik kan u alleen maar zeggen: Bedankt!”

“Als u hulp nodig heeft, hoop ik maar één ding… Dat u de persoon zal zijn die haar in de volgende dagen een Bericht van Geluk zal zenden zoals de berichten die u juist heeft gelezen. Aarzel er daarom niet om om – vanaf nu – uw Grote Gratis Toekomstvoorspelling over uw nabije Toekomst te vragen…”

Algemene voorwaarden

Contact : klantenservice e-mail
Deze algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten van de ter beschikking gestelde diensten op de website https://www.devavoyance.com. Ze kunnen in geen geval tegenstrijdig zijn met de reglementeringen en richtlijnen van het Europees Gebruiksrecht, huidig of toekomstig..

De algemene voorwaarden bepalen de relaties tussen de klant, zogenaamd «de Consulente», en het bedrijf (CASSOPIA Limited). De aanbiedingen gelinkt aan de website https://www.devavoyance.com en de zogenaamde «Site».
Voorwoord: gebruiksvoorwaarden van de website door de internetgebruikster
De Consulente die de site bezoekt en van een helderziendheid gebruikt gemaakt heeft, gratis of betalend, moet een fysieke persoon zijn en meerderjarig zijn volgens de wetten die van toepassing zijn in haar land van woonst.
Het connecteren op de site betekent automatisch het aanvaarden van de integraliteit van de algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden door de Consulente.
Met het connecteren op de website aanvaardt de Consulente alle algemene voorwaarden die betrekking hebben op het gebruiken en verkopen van de diensten.
Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan latere wijzigingen die te allen tijde kunnen plaatsvinden. De Consulente dient zich dus regelmatig op de site https://www.devavoyance.com te begeven om de laatste versie te hebben van deze voorwaarden.

1. Moreel en professioneel engagement van de helderziende

De website https://www.devavoyance.com en de e-mails die hiermee gelinkt zijn bieden producten, teksten, studies aan op het vlak van helderziendheid en esoterisme.
Deva verbindt zich ertoe om een moreel en professioneel charter te respecteren bij het leveren van de dienst, ook al is deze laatste aan geen enkele specifieke professionele reglementering onderhevig. De regels relatief aan dit charter worden opgenomen in de «Algemene Raadplegingsvoorwaarden».

2. Persoonlijke gegevens

Om zich uit te schrijven uit aanbiedingen van partners dient de Gebruikster gebruik te maken van de uitschrijvingslinks die opgenomen worden in de e-mails van de partners van de website.
De Site verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de Consulente niet te communiceren. De Site mag deze gegevens echter bewaren voor doeleinden die gelinkt zijn aan de aangeboden diensten (gratis of betalende producten).
De uitschrijvingslinks zullen beschikbaar zijn in e-mails van de partners van de site in het geval de Consulente zich zou willen uitschrijven.

3. Gezondheid, legaliteit

De raadgevingen die op de Site https://www.devavoyance.com. comgegeven worden kunnen deze van professionelen niet vervangen, noch aangaande de mentale gezondheid, noch aangaande de fysieke gezondheid van de Consulente.
De Site verbiedt het zich om alle problemen te behandelen of alle vragen te beantwoorden die betrekking zouden kunnen hebben op de fysieke of mentale gezondheid, die door de Consulente aan de Site zouden worden voorgelegd.
De Site verbindt zich ertoe om de Consulente nooit raad te geven die haar zou kunnen aanzetten tot het overtreden van de wet of het berokkenen van schade aan derden.

4. Producten aangeboden op de site en in de e-mails

De website https://www.devavoyance.com e-mails die hiermee gelinkt zijn commercialiseren betalende producten op het vlak van helderziendheid, divinatie, astrologie en interpretatie van tarots, gelukcijfers of persoonlijke ontwikkeling.
Deze producten nemen de vorm aan van e-boek, audio of audiovisuele opnames, teksten, illustraties, diverse objecten gelinkt aan occultisme. Deze producten kunnen beschikbaar zijn in de boetiek van de website of per e-mail voorgesteld worden.
In het kader van een welkomstaanbieding biedt de Site een gratis helderziendheid aan alle nieuwe ingeschreven personen.
De Site verbindt zich niet tot het garanderen dat de genoemde evenementen op de Site of in de geassocieerde e-mails zich zullen voordoen.

5.Technische voorwaarden voor de levering van lezingen en illustraties zonder materieel support

Die inhoud die door de Gebruikster besteld wordt, zal geleverd worden via digitale wegen, met andere woorden: e-mails of te downloaden documenten. De inhoud kan echter blokkades kennen die de Site niet kan beheren: anti-spam filters of antivirus.
De Consulente moet de parametrage van haar computer nagaan en het verzendingsadres (AdressesSender) noteren inhaar lijst van aanvaarde contacten.

6. Uitschrijving

Indien de Consulente geen e-mails meer wenst te ontvangen van de Site, kan zij dit aanvragen door de uitschrijvingslinks te volgen die opgenomen worden in alle e-mails die door de Site verzonden worden.

De Site wil de aandacht van de Consulentevestigen op het feit dat het uitschrijven alle links deactiveert die aanwezig zijn in de e-mails die zij van deze Site in het verleden zou ontvangen hebben. De Consulente zal geen toegang meer hebben tot de producten die via dit middel geleverd werden indien zij deze niet op haar computer opgeslagen heeft.

ARTIKEL 4 –Betaling en terugbetaling

De betaling wordt uitgevoerd door middel van een bankkaart en is beveiligd.
Indien de kredietkaart geweigerd wordt, kan de Site deze zo vaak als nodig, binnen de grenzen van de van kracht zijnde wetgeving, opnieuw indienen.
Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, kan de Site werken aan de betalingssystemen en dit zonder voorafgaande communicatie
De prijzen van de aanbiedingen op de Site kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande communicatie.
De prijzen van de diensten worden duidelijk meegedeeld op de gecommuniceerde documenten en de betalingspagina’s.
De integraliteit van de bestelde inhoud kan enkel verkregen worden nadat de aankoop verricht werd.
Indien de Consulente niet tevreden zou zijn, verbindt de Site zich ertoe terug te betalen, de som die betaald werd door de Consulente,en dit op een simpel verzoek gestuurd op het volgend e-mailadres: klantenservice e-mail De Site kan echter enkel de prestaties terugbetalen die, in het beste geval, tijdens de laatste 3 maanden voor de reclamatie van de klant plaatsgevonden hebben.

ARTIKEL 5 – Garanties

De Site is niet verantwoordelijk voor de periode, het garanderen van de toegang of het wissen van de bestelde inhouden.
De Site is niet verantwoordelijk in het geval de registratie van de bestelling van de Consulente ontbreekt.
De Site is niet verantwoordelijk voor de problemen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de beveiligde betalingen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de verschillende organismes die deze beveiliging garanderen.

ARTIKEL 7 –Beschikbaarheid van de producten

Wat betreft immateriële producten verbindt de Site zich ertoe om alle mogelijke technische en realistische oplossingen toe te passen om een permanente toegang tot de Site te garanderen, de teksten en de illustraties die hieraan gelinkt zijn, onder voorbehoud van de noodzakelijke onderhoudsinterventies, onderbrekingen ten gevolge van internet netwerk of ten gevolge van kwaadwillige acties die onafhankelijk van haar wil zijn.
Bijgevolg is de Site niet verantwoordelijk in het geval haar website of andere pagina’s, teksten en illustraties die hiermee gepaard gaan niet toegankelijk zouden zijn.
De Site kan niet garanderen dat de Site geenslachtoffer is van informatica virussen die onafhankelijk van haar wil zouden optreden.

ARTIKEL 8 – Geval van overmacht

In het geval van overmacht of al wat afbreuk zou kunnen doen aan de goede werking van de Site, https://www.devavoyance.com niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de bestelling van de Consulente.

ARTIKEL 9 – Intellectueel bezit

De integraliteit van de inhoud van de Site wordt beschermd door de wet van intellectueel bezit en van de merken.
Alle reproducties, of gebruiken die voorzien worden door de wet op bescherming van intellectuele bezittingen dienen onderhevig te zijn aan voorafgaande autorisatie van de Site. Indien dit niet het geval is, kan dit gebruik het object zijn van rechtsvervolging.

ARTIKEL 10 – Periode

De periode waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn is onbeperkt, tenzij modificaties of verwijdering van de Site.

ARTIKEL 11 – Territorialiteit

Deze bovengenoemde algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving van toepassing in het land waar de zetel van het bedrijf dat de site https://www.devavoyance.com beheert, gevestigd is

Adressen Bedrijf :

UNIT A1 AND 1B

ATHERSTONE BARNS ATHERSTONE ON

STOUR STRATFORD-UPON-AVON

UNITED KINGDOM CV37 8NE

Lees verder…

Gegevensbescherming

Voorwoord

De internetgebruikster schrijft zich in op de site https://www.devavoyance.com bij het invullen van de bestelling van de gratis welkomstaanbieding.
Zij wordt hier aangeduid als zijnde de «Gebruikster» en de site https://www.devavoyance.com als «de Site».
De Site hecht specifiek belang aan het respecteren van de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de Gebruikster.
Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de door de Gebruikster gecommuniceerde gegevens. Dit om onder andere te vermijden dat deze gegevens gedeeld worden met niet toegestane derde partijen.

Persoonlijke gegevens

Inzameling

De Site verzamelt persoonlijke informatie die gecommuniceerd wordt door de Gebruikster die een bestelbon voor een gratis of betalend product ingevuld heeft op de Site of op een pagina die met de Site verbonden is.
Deze informatie kan onder andere haar naam en voornaam, haar adres en/of e-mail, haar vaste telefoonnummer of gsm, haar geboortedatum bevatten.
Communicatie aan een derde

De Site kan deze informatie aan zijn commerciële partners communiceren alleen als de internetgebruikster dit aanvaard heeft door het vakje aan te kruisen dat hiervoor werd voorzien.
Om zich uit te schrijven uit aanbiedingen van partners dient de Gebruikster de uitschrijvingslinks te gebruiken die opgenomen worden in de mails van de partners van de Site.

Toegangsrecht en wijzigingsprocedure

De Gebruikster heeft het recht om gegevens te raadplegen, te wijzigen of alle verwerking te weigeren van gegevens die ophaar betrekking hebben. Om van deze rechten te genieten kan zij contact opnemen met de Site op het volgend adres: klantenservice e-mail

Niet persoonlijke gegevens

Bepaalde niet persoonlijke informatie kan punctueel ingezameld worden door de analytische tool van Google voor statistische doeleinden: zoals de versie van de browser van de Gebruikster (Netscape, Internet Explorer, enz.), het type uitvoeringssysteem dat gebruikt wordt (Windows 98, Mac Os, enz.) en het IP adres van de gebruikte computer.
Deze gegevens worden niet door de Site bewaard.
De navigatie in de Site genereert automatisch cookies die gebruikt worden voor het bewaren van informatie die de Gebruikster identificeert tijdens het raadplegen van de Site opdat zijhaar gegevens niet manueel zou moeten invoeren telkens zij de pagina raadpleegt.
De Gebruikster beschikt echter over de mogelijkheid om het gebruik van cookies tegen te gaan door het wijzigen van de opties van haar navigatiesoftware op het internet.

Uitschrijven

De Gebruikster wenst geen e-mail meer te ontvangen van de Site, zij kan dit vragen door de uitschrijvingslinks te volgen die opgenomen zijn in de e-mails die door de Site gestuurd worden of door de site te contacteren op het volgend adres:klantenservice e-mail
Het Bedrijf vestigt de aandacht van de Gebruikster op het feit dat het uitschrijven alle links deactiveert die aanwezig zijn in de e-mails die zijin het verleden zou ontvangen hebben van de Site. De Gebruikster zal geen toegang meer hebben tot de, via deze weg, geleverde producten, indien zij deze niet heeft opgeslagen op haar computer.

Lees verder…

yahoo - email
outlook - hotmail - email
aol - email
gmail - zoltan email